Co dělám

Využijte metodu TFT – Thought field therapy – česky volně přeloženo Terapie mezipólového myšlení, nebo hypnoterapii - s touto metodou společně s klientem zjišťujeme a odstraňujeme příčiny jeho problémů.

V poslední době ráda pracuji i se dvěmi dalšími metodami - Yuen Method a Uvolnění emocí. Těmito metodami dobře pracuji na uvolnění nahromaděného stresu, rozpoznávám a pomáhám změnit staré programy - nastavení a tím pomáhám klientovi k tomu, aby mohl žít šťastný život.

Pokud chcete relaxovat, využijte Terapie drbáním a terapie hlazením v délce 60 nebo 90 min.

Ve chvíli, kdy máte vyřešeny všechny problémy z minulosti, které vás brzdí na vaší cestě životem, můžete vstoupit na budoucnosti. V tu dobu nastupuje vhodná doba pro koučink. Já se osobně věnuji Brain Based Coachingu.

Pomohu vám vyřešit:

Psychické emoční problémy:

 • Emoce a pocity - strachy, stresy, úzkosti, deprese, nenávist, vztek, hněv, pocit viny, hanby, zklamání
 • Stres – z nedostatku času, z přetíženosti v práci, ze společnosti
 • Strach - ze zubaře, z lékařského zákroku, z neznámé události....
 • Fobie – z pavouků, výšek, hloubem, z lidí apod.
 • Životní traumata - nehody, úmrtí
 • Vztahové problémy - rozchody, rozvody, hádky, neschopnost udržet si partnera
 • Nedostatek -sebevědomí, sebeúcty, sebepřijetí, sebelásky
 • Práce - nejsem dost dobrý, strach že o ni přijdu, nevěřím si, nevýkonnost, dosáhnout vytyčené cíle
 • Sport – malá výkonnost
 • Strach z budoucnosti - samoty, opuštěnosti, bezcílnosti
 • Peníze - nemám je, nezasloužím si je, jsou špatné, má je každý jen já ne, apod.......
 • Závislosti - kouření, alkohol, poruchy příjmu potravy
 • Malé děti – záchvaty vzteku, špatné přijímání potravy, špatné vylučování apod.

Fyzické problémy:

 • Hybnost a bolesti kloubů ( rameno, zápěstí, kyčel , koleno apod.)
 • Bolesti zad, nohou, rukou, hlavy, krku
 • Natažené svaly
 • Bolesti zubů apod.

 

Dosahované výsledky:

 • Odstraněné strachy, fobie, traumata
 • Vyřešené vztahy v partnerství, v práci
 • Víra v sebe a své kvality
 • Zlepšení finanční situace a pracovního nasazení
 • Tvořivost a radost v životě
 • Lehký, snadný pohyb
 • Nastavení hodnot a cílů v životě
 • Spokojený a šťastný život

 

Pomohu vám:

 • najít váš život
 • postavit vás na vlastní nohy
 • rozsvítit vaše světýlko
 • najít novou zajímavou práci
 • začít podnikat
 • udržet rozvoj
 •  dosáhnout vysněných cílů
 •  mít lepší pracovní výsledky