Brain Based Coaching

 

VYUŽIJTE UKÁZKOVÉ SEZENÍ ZDARMA. Kotaktujte mě na renee@centrum.cz nebo na 603294425.

 

Věnuji se  osobnímu i firemnímu koučování. U společnosti Neuroleadership Group jsem absolvovala všechny kurzy koučování potřebné k získání certifikace ACC v rámci ICF. Při práci s klientem používám všechny potřebné nástroje k jeho osobnímu i pracovnímu rozvoji.

Při koučování obvykle nacházíme společně s klientem jeho osobní či pracovní vize, cíle a strategie jak cílů dosáhnout. Při práci s Vámi plně využiji svou intuici, kreativitu a koučovací nástroje dle Vašich osobních potřeb. Podpořím vás plně při dosahování Vašich odvážných, avšak reálných úkolů a Vašich životních změn. Naše společná práce bude dynamická, zábavná a náročná, avšak velmi zásadní při dosahování nových životních milníků.

Pomohu vám:

  • najít váš život
  • postavit vás na vlastní nohy
  • rozsvítit vaše světýlko
  • najít novou zajímavou práci
  • začít podnikat
  • udržet rozvoj
  •  dosáhnout vysněných cílů
  •  mít lepší pracovní výsledky

Moji klienti si díky koučování vytvářejí lepší osobní život i profesní růst. Společnosti získávají jasné směřování a rychlé dosahování svých cílů, týmy efektivně pracují. Společnosti si mě najímají zvláště při potřebě udržení si kroku s rychle se rozvíjející dobou, nalezení efektivní komunikace, získání objektivního pohledu kouče z venku, získání perspektivy a strategií. Pomáhám zvládat situace z nadhledu a bez velkých emocí, nacházet nové možnosti, naučit se co nejefektivněji využít čas. Komunikace mezi koučem a koučovaným je zcela otevřená a přímá, což je v dnešní době zvláště potřeba.

Kouč je pouze průvodcem na cestě klientova osobního růstu. Prostřednictvím otázek kouč otvírá klientovu mysl, pomáhá klientovi utřídit si myšlenky, nalézt souvislosti a dohlíží na udržení zvoleného cíle. Zároveň kouč zvyšuje osobní potenciál koučovaného.
V průběhu společných sezení kouč pomůže klientovi určit konkrétní cíle a pomocí kladení řady otázek pomáhá hledat nové možnosti řešení, určit jednotlivé malé kroky k cíli. Mezi jednotlivými schůzkami kouč sleduje, zda stanovené úkoly klient opravdu plní, a pozitivně ho motivuje. Neptá se, proč klient jednotlivé úkoly nesplnil, spíš se zajímá o to, co udělat jinak, aby tyto úkoly byly plněny do budoucna.  Je pevnou vůlí, která klientovi pomáhá, když ta jeho není dost silná. Na konci koučování si klient splní své cíle a zároveň zjistí mnoho nového sám o sobě.

Kouč není poradce, který klientovi radí, kouč není ani terapeut ani psycholog, který určuje klientovu osobnost. Kouč dokonce není ani poradce nebo mentor. Kouč neposkytuje v průběhu rozhovoru rady nebo řešení dané situace.
Při volbě kouče je nejdůležitější vzájemná důvěra. Vyzkoušejte si vašeho budoucího kouče, zda je to člověk právě podle „vašeho gusta“.