Vědomí vs. podvědomí

Vědomí

Vnímá omezený počet podnětů

Vnímá podněty v pořadí, lineárně

Vnímá podněty logicky

Ptá se proč

Myslí

Bdí

Dělá vědomé pohyby

Vnímá současnost

Zkouší pochopit problém

Vytyčuje si cíl

Přemýšlí

Je verbální

Je analytické

Používá informace

Má ohraničené zaměření, fokus

Používá mentální učení

 

Podvědomí

Vnímá všechny podněty

Vnímá vše současně

Samo se reguluje

Ví proč

Cítí, vnímá

Sní, je zasněné

Dělá podvědomé pohyby

Ukládá všechny vzpomínky

Má řešení

Vykoná a dosáhne cíle

Reaguje automaticky

Je nonverbální

Je holistické, spojené

Použije a uloží informaci

Má neomezené-rozšířené zaměření, fokus

Učí se zkušenostmi