Zajímavosti o hypnóze

 

Zajímavostí je, že hypnóza je velmi obvyklá v běžném životě. Stav, kterému běžně říkáme „koukání do blba“ je vlastně běžnou formou transu. Do tohoto stavu se dostáváme během dne tak často, že kdybychom sečetli dobu transů v průběhu jednoho dne, dostali bychom skoro hodinu času.

Naše podvědomí je chytřejší než naše vědomí. Řídí naše nepodmíněné reflexy, jako dýchání, tlukot srdce, pocení, pocity žízně, hladu, oční víčka nechává reagovat bezprostředně v ohrožení, ve spánku nás provádí snění. Proto je pro nás tak přirozené s podvědomím pracovat a řešit věci, které se nás týkají.

Při hypnóze hypnoterapeut pracujes klientovou představivostí. Představivost je velice účinný nástroj, kterým je možno ovlivnit náš mentální stav a to má kladný vliv na naše chování. Proto je jednoduché dosáhnout vytouženého cíle, pokud si ho dobře představíme.