Kde je terapie úspěšná

TFT si dokáže poradit s/se
• strachem a fóbií
• stresem, depresemi, zlostí, či úzkostí,
• traumaty, post traumatálními poruchami
• vztahovými problémy
• závislostmi
• alergiemi a kožními problémy
• fyzickými problémy, bolestmi a nemocemi
• problémy s hmotností a poruchou příjmu potravy

TFT dokáže pozvednout
• sebevědomí a sebeúctu
• sportovní a profesní výkonnost
TFT dokáže pomoci v oblasti
• zaměstnání,
• rodinných vztahů,
• finančních záležitostí