Yuen method

Yuen Method je čínské energetické léčení, při kterém se napravují nerovnováhy nežádoucích nastavení v energetických okruzích těla i mimo něj. Tyto opravy se provádějí na těch nejvyšších energetických úrovních a často při nich dochází k okamžitým napravením zejména fyzického stavu. Funguje tak, že terapeut přímo a vědomě nastavuje vaše tělo i mysl pro správnou funkci a tudíž doslova opravuje daný problém.

Tato metoda má původ v klášteře Shaolin, kde vystudoval doktor a mistr Kung-fu Kam Yuen (po něm i název metody). Později tuto metodu Kam Yuen upravil pro použití pro lidi západní civilizace a začal jí vyučovat. Přivedl tak na západ jeden z nejúčinnějších nástrojů, který kdy existoval.

 

Uvolnění emocí

Je to velmi jednoduchá léčebná metoda pro uzdravení sebe sama i druhých. Výborně pracuje v oblasti psychiky.  V krátké chvíli s ní dokážete opustit negativní emoční stavy, necháte je „odejít“. Zároveň je jemná a nenápadná. Výsledky jsou trvalé. Otevírá nové možnosti v životě, práci a vztazích. Dělá tak život radostným.

Zdroj: www.sklenarova.cz

 

 

Při terapiích hledáme s klientem příčiny fyzických i psychických nedostatků. Jsem zastánce toho, že náš život ovlivňují především naše emoce a naše myšlenky a názory. Již od dětství získáváme tzv. „programy“ na základě kterých v pozdější době reagujeme na situace, které se nám dějí. Například, pokud Vás pokousá pes, v budoucnu již můžete reagovat vždy s opatrností, protože jste zažili nepříjemnou zkušenost. Vzhledem k tomu, že poutáte k této nepříjemné situaci pozornost, můžete si jí přitáhnout do svého života tolikrát, dokud se s ní na psychické a emoční úrovni nevypořádáte. Tak se děje i v ostatních případech. Vybíráme si partnery podobné rodičům, děláme stále stejné chyby ve vztazích, práci a podobně. Strachy, vzteky, a další negativní emoce se ukládají do fyzického těla v podobě nemocí. V průběhu terapie s Vámi odhalíme škodlivé programy, dojdete si k poznání a tím se uzdravuje Váš fyzický i psychický stav. Poté si můžete užívat šťastný a spokojený život.

 • Zaručuji vám klidný, diskrétní prostor, profesionální a odborný přístup plně zaměřený na Vás – na klienta.
 • Požaduji otevřenost z vaší strany, rozhodnutí, že na sobě chcete pracovat, a upřímnost.
 • V naší práci odstraňujeme příčinu problémů, nikoliv jen následek.
 • Při práci jsem pouze vaším průvodcem a prostředníkem, který umožňuje, aby se změny staly. Zodpovědná práce na vás samotných je na vás. Já vám mohu nabídnout směr kudy se vydat, upozornit vás na překážky,  pomohu vám dívat se na situaci z jiných úhlů, dát vám návod. Rozhodnutí, jak ho použijete je na vás.

Psychické emoční problémy

 • Emoce a pocity - strachy, stresy, úzkosti, deprese, nenávist, vztek, hněv, pocit viny, hanby, zklamání
 • Stres – z nedostatku času, z přetíženosti v práci, ze společnosti
 • Strach - ze zubaře, z lékařského zákroku, z neznámé události....
 • Fobie – z pavouků, výšek, hloubem, z lidí apod.
 • Životní traumata - nehody, úmrtí
 • Vztahové problémy - rozchody, rozvody, hádky, neschopnost udržet si partnera
 • Nedostatek -sebevědomí, sebeúcty, sebepřijetí, sebelásky
 • Práce - nejsem dost dobrý, strach že o ni přijdu, nevěřím si, nevýkonnost, dosáhnout vytyčené cíle
 • Sport – malá výkonnost
 • Strach z budoucnosti - samoty, opuštěnosti, bezcílnosti
 • Peníze - nemám je, nezasloužím si je, jsou špatné, má je každý jen já ne, apod.......
 • Závislosti - kouření, alkohol, poruchy příjmu potravy
 • Malé děti – záchvaty vzteku, špatné přijímání potravy, špatné vylučování apod.

Fyzické problémy

 • Hybnost a bolesti kloubů ( rameno, zápěstí, kyčel , koleno apod.)
 • Bolesti zad, nohou, rukou, hlavy, krku
 • Natažené svaly
 • Bolesti zubů apod.

 

Dosahované výsledky

 • Odstraněné strachy, fobie, traumata
 • Vyřešené vztahy v partnerství, v práci
 • Víra v sebe a své kvality
 • Zlepšení finanční situace a pracovního nasazení
 • Tvořivost a radost v životě
 • Lehký, snadný pohyb
 • Nastavení hodnot a cílů v životě
 • Spokojený a šťastný život